Afdrukken

Overwater Volmachtbedrijf B.V.

Welkom op de website van Overwater Volmachtbedrijf, het volmachtbedrijf van Overwater Assurantie Adviesbureau B.V.

Optreden als gevolmachtigd agent
Wij treden op als gevolmachtigd agent voor Allianz Benelux N.V., DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Reaal Schadeverzekeringen N.V. en Goudse Schadeverzekeringen N.V. h.o.d.n. De Zeeuwse Verzekeringen.

Als gevolmachtigd agent nemen wij bijna alle werkzaamheden van de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraar(s). Wij lopen dus niet het financiële risico van de gesloten verzekeringen, maar de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.

Wij beschikken over een vergunning (nr. 12007881) van de Autoriteit Financiële Markten om als gevolmachtigd agent voor schade- en levensverzekeringen op te treden.

Belangen
Er zijn geen verzekeraars die aandelen in ons bedrijf hebben of waarmee wij productie afspraken hebben gemaakt.

Rollen
Als gevolmachtigd agent bieden wij uitsluitend verzekeringen aan via een onafhankelijke bemiddelaar. Bemiddelaars waarmee wij samenwerken zijn Overwater Assurantie Adviesbureau B.V., Mulder Beheer B.V., Assurantiekantoor Vrij en Assurantiekantoor D. Hubers.
Deze bemiddelaars werken vaak niet uitsluitend met ons samen, meestal beschikken deze bemiddelaars ook nog over samenwerkings-overeenkomsten met andere verzekeraars.

Wij treden op als gevolmachtigd agent, dat wil zeggen dat wij door de bemiddelaar ingediende aanvragen of mutaties beoordelen en al dan niet overgaan tot acceptatie. Als wij een aanvraag of mutatie accepteren dan maken wij een polis op. Daarnaast behandelen wij de door u ingediende schades en zijn wij verantwoordelijk voor het tijdig prolongeren van uw verzekeringen.

De verzekeraar die ons een volmacht heeft verleend, is over het algemeen niet actief betrokken bij uw individuele verzekering. Zij verstrekken ons richtlijnen en instructies waaraan wij ons moeten houden. Pas bij grote risico's of grote schades vindt er overleg plaats met de verzekeraar.
Als bemiddelaar behartigen wij de belangen van onze klanten en als gevolmachtigd agent behartigen wij de belangen van de verzekeraar. Hoewel wij onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten in verschillende juridische entiteiten uitoefenen, is er geen volledige functiescheiding. Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als bemiddelaar en onze functie als gevolmachtigd agent. De bemiddelaar bewaakt in voorkomende (conflicterende) gevallen uw belangen, terwijl wij de belangen van de verzekeraar bewaken. Als zij er samen niet uitkomen, wordt overleg gepleegd met de verzekeraar.

De procedure conflicterende situaties, waarin een en ander uitvoerig is beschreven, kunt u hier downloaden.

Wat betekent dit voor u?
Door onze intensieve samenwerking en de korte lijnen met de bemiddelaars, zal de bemiddelaar in eerste instantie proberen de verzekeringen bij ons onder te brengen. Als onze verzekeringsproducten niet passend of niet mogelijk zijn, dan zal de bemiddelaar alternatieven van andere verzekeraars onderzoeken.

Contact
De bemiddelaar is in eerste instantie uw aanspreekpunt voor al uw vragen, mutatieverzoeken, schademeldingen etc. Als u er samen niet uit komt, zal de bemiddelaar contact met ons opnemen.

Klachten
Klachten over het door u ontvangen advies of de bemiddelingsactiviteiten dient u in eerste instantie te melden bij de bemiddelaar. Als u klachten heeft over onze werkzaamheden, dan kunt u deze indienen bij onze directie. Wij zullen uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Wij zijn onder aanvaarding van het bindend besluit aangesloten bij dit Klachteninstituut.

Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. U kunt deze aanmelding bekijken via de website van het CBP: www.cbpweb.nl.

Polisvoorwaarden

Lees verder...

Productwijzers

Lees verder...

Wilhelminastraat 6
3271 BZ Mijnsheerenland
Postbus 5506
3270 AA Mijnsheerenland
tel. 0186-820000
fax 0186-820010
info@overwater-volmacht.nl