Overwater Volmachtbedrijf B.V.

Overwater Volmachtbedrijf B.V. is gevolmachtigde van de volgende verzekeraars: Allianz Benelux N.V., DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Reaal Schadeverzekeringen N.V. en Goudse Schadeverzekeringen N.V. h.o.d.n. De Zeeuwse Verzekeringen.

Als gevolmachtigd agent verrichten wij  werkzaamheden die anders door de verzekeraar zelf gedaan worden.  Wij  offreren, accepteren en wijzigen zelf de verzekeringen.  Schademeldingen worden door ons afgehandeld en wij verzorgen de uitbetaling aan onze relaties.   Dit betekent voor de relaties van Overwater Assurantie Adviesbureau B.V. én de relaties van onze sub-agenten dat wij  maatwerk verzekeringen offreren, snel dekking verlenen en zelfstandig direct schade afwikkelen.

Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraar(s). Wij dragen niet zelf  het verzekeringstechnische risico. Dit risico blijft voor de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.

Samenwerking met bemiddelaars

Als gevolmachtigd agent bieden wij uitsluitend verzekeringen aan via een onafhankelijke bemiddelaar. Bemiddelaars waarmee wij samenwerken zijn Overwater Assurantie Adviesbureau B.V., Mulder Beheer B.V., Assurantiekantoor Vrij en Assurantiekantoor D. Hubers.
Deze bemiddelaars werken niet uitsluitend met ons samen,  maar beschikken ook over samenwerkingsovereenkomsten met andere verzekeraars.

Wij treden op als gevolmachtigd agent, dat wil zeggen dat wij door de bemiddelaar ingediende aanvragen of mutaties beoordelen en al dan niet overgaan tot acceptatie. Als wij een aanvraag of mutatie accepteren, dan maken wij een polis op. Daarnaast behandelen wij de door u ingediende schades en zijn wij verantwoordelijk voor het tijdig prolongeren van uw verzekeringen.

De verzekeraar die ons een volmacht heeft verleend, is meestal niet actief betrokken bij een individuele verzekering.  De verzekeraar heeft ons  richtlijnen en instructies  verstrekt die wij volgen. Bij grote risico’s of zeer grote schades vindt er overleg plaats met de verzekeraars.

De bij ons aangesloten bemiddelaars behartigen de belangen van hun relaties.   Als gevolmachtigd agent behartigen wij de belangen van de verzekeraar. Tussen ons Overwater Volmachtbedrijf B.V. en Overwater Assurantie Adviesbureau B.V.  is er geen volledige functiescheiding.  Hiermee bedoelen wij dat sommige van onze medewerkers  voor beide bedrijven werken.   Het kan  voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als bemiddelaar en onze functie als gevolmachtigd agent.  Als bemiddelaar bewaakt Overwater Assurantie Adviesbureau B.V. in voorkomende (conflicterende) gevallen uw belangen, terwijl Overwater Volmachtbedrijf B.V. de belangen van de verzekeraar bewaakt.  Voor eventueel conflicterende situaties is een procedure opgesteld die u hier kunt  downloaden.

Wat betekent dit voor u

Door onze intensieve samenwerking en de korte lijnen met de bemiddelaars, zal de bemiddelaar in eerste instantie proberen de verzekeringen bij ons onder te brengen. Als onze verzekeringsproducten niet passend of niet mogelijk zijn, dan zal de bemiddelaar alternatieven van andere verzekeraars onderzoeken.

Contact met uw bemiddelaar

De bemiddelaar is uw aanspreekpunt voor al uw vragen, mutatieverzoeken en schademeldingen. Mocht uw er  met uw bemiddelaar niet uitkomen dan zal deze met ons contact opnemen.

AFM vergunning

Bij de AFM zijn wij bekend onder vergunningnummer 12007881 om als gevolmachtigd agent voor schade- en levensverzekeringen op te treden.

Klachten

Klachten over het door u ontvangen advies of de bemiddelingsactiviteiten dient u in eerste instantie te melden bij de bemiddelaar. Als u klachten heeft over onze werkzaamheden, dan kunt u deze indienen bij onze directie. Wij zullen uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Wij zijn onder aanvaarding van het bindend besluit aangesloten bij dit Klachteninstituut.

Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze aanmelding bekijken via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl